Privacy

WERELDWERK.EU beschermt de privacy van haar gebruikers. Alle privacy gevoelige informatie die aan ons verstrekt wordt valt onder dit Privacy Statement. WERELDWERK.EU spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy statement. WERELDWERK.EU werkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

WERELDWERK.EU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Links naar andere sites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan WERELDWERK.EU geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben – om met u te corresponderen bijvoorbeeld – zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

  • Naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, postcode, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae (arbeidsverleden), diploma’s, e-mailadre, informatie over opleidingen;
  • Overige gegevens en zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven of vrijwillig aangeleverd.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als je een cv uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kan je jouw CV weer verwijderen uit jouw profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, dit kun je zelf doen via jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen..

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en de integriteit van de persoonlijke te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Indien er onverhoopt een datalek mocht ontstaan dan zullen wij zo spoedig mogelijk nader onderzoek instellen en nemen maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verbeteren van onze website (waarbij mogelijk jouw IP-adres wordt verwerkt) of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op gebruikers hun hardware (bijvoorbeeld de computer of een smartphone) achter laat.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Dit privacy beleid is voor het laatst geüpdatet op 30 november 2022